Det okända valet? Vet du varför vi röstar till EU eller är kanske politik något som du tycker inte berör dig? Visst är det svårt att se hur vad som beslutas i Brüssel och Strassbourg påverkar mig och för oss med ADHD min diagnos och min behandling. Men det gör det, mer än du tror. Inte så att varje beslut som tas där borta har bäring på din vardag men det EU har gjort för arbetsmarknadens villkor i Sverige (och resten av EU-länderna) är mycket. Ganska aktuellt är skärpta regler för dygnsvila och veckovila så att man inte kan vara tvungen att jobba dygnet runt i vården. Möjligheten att söka alternativ vård i andra länder/landsting när det egna inte levererar är också en sak där EU-medlemskapet har fört oss i rätt riktning tycker jag. Att man idag kan söka arbete med bibehållern A-kassa i alla EU-länder är positivit för oss som har så mycket nomadgener i oss att det ger en diagnos om man har turen att få träffa rätt läkare. Så EU är viktigt vad EU beslutar påverkar dig på gott och ont. Då har det också betydelse vilka som sitter i EU-parlamentet och röstar men framförallt allt att Sverige får inflytande i de partigrupper som är de som bestämmer hur man "ska rösta" i de frågor som kommer på dagordningen.

Trots min diagnos tror jag på ordning och reda i det parlamentariska arbetet att partigrupper kommer överens och genomför stora och svåra beslut genom samarbete. Inte minst är det här viktigt på miljöområdet och flyktingpolitiken. Frifräsare och pirater som siktat in sig för mycket på en fråga främjar inte demokratin utan kan genom att sälja sin röst  i frågor som inte ligger på deras dagordning i själva verket skjuta demokratin i sank.

Jag är därför väldigt glad över att det parti som har miljön som sin stora fråga i dag har en politik som berör allt. Jag är väldigt glad att de partier som står för rättvisa på arbetsmarknaden och jämställdehet inte har glömt miljön osv. Jag är helt enkelt väldigt glad över samarbetet mellan S, V och Mp. Jag hoppas att det samarbetet ska bära frukt även i EU och att en röst på någon av deras kanditater ska multipliceras genom samrbetet med andra inom deras respektive EU-partigrupper. Men det viktigaste är att rösta inte nödvändigtvis på vad man röstar. Detta för att, ju fler vi är som röstar, ju mindre genomslag får enfrågepartierna, de flesta av oss är trots allt är intresserade av lite mer än att fritt få ladda ner film. Likadant med frågan om vi ska gå ur EU(nej jag tycker vi ska vara kvar) och personligen finns det fler frågor som är viktiga än ADHD-vård och -diagnostik. Gemensamt för de frågor som jag tycker är viktiga är att de snarare har röd/grön färg än blå/grå. Jag tänker läsa på noga om "mina" kandidater och kryssa den som prioriterar mina hjärtefrågor men inte har glömt bort att det finns fler saker som är viktiga i Europa än de jag tänker på dagligen. Jag tänker också ta reda på hur de har priorterat sitt arbete där jag tycker att kontakte med väljare och arbete i gemensamma grupper är lika viktiga som närvaro i plenisalen. Men framförallt jag tänker rö(s)ta.

Andra medier om opinionsundersökningar, Piratpartiet, EU-val, euro och Mona. BLTSydsvenskan, DN, SvD