Det är vaccinationstider och jag vet att många inte tänker vaccinera sig mot influensan men det tänker jag. Det finns många skäl både själviska och osjälviska som talar för en vaccination och ganska få som talar emot. Att jag inte tvekar beror delvis på min bakgrund eller kanske rättare sagt på min pappas bakgrund.
Min far föddes på 20-talet när inte många vaccinationer fanns att få och på Gotland där han bodde troligen inga alls. I 7-årsålderna drabbades han av mässlingen som då var en sjukom som alla var tvugna att gå igenom och som för det mesta hade ett ganska lindrigt förlopp i Sverige. Men min far blev mycket sjuk och som följdsjukdom fick han TBC Tuberkolos som det då inte var allmänt att vaccinera sig emot.
8-år gammal fick min far flytta från sin familj och läggas in på ett sanatorium utanför Göteborg och fick besök 2 gånger om året av Farfar som var bonde. Så småningom fattade min farfar det drastiska beslutet att sälja gården på Gotland och flytta till fastlandet där luften ansågs vara bättre än det råa klimatet som fanns på Gotland. Då hade förutom min far oxå hans mor och farmor TBC. Min far blev bra men alltid lite klen i lungorna och tog astmamediciner och han glömde aldrig det ensamma året på sanatorium.

Så jag fick alla vaccinationer som fanns när jag var liten och när jag själv fick barn så "bestämde pappa" att mina barn skulle få alla vaccinationer som erbjöds. Så de har sluppit mässlingen, påssjukan och röda hund. Kikhosta är en annan sjukdom som det vaccinerats emot i perioder men inte alltid. Själv jobbade jag ett par år på sjukhuset som extravak och fick då ofta sitta som andningshjälp till barn som hade kikhosta och behövde hjälp vid attackerna. Kikhosta sitter i väldigt länge men smittar inte så lång period så det kunde bli väldigt långa perioder på sjukhus då på 70-talet men idag finns det vaccin igen och bättre mediciner att hjälpa med. Men ett barn med kikhosteattack är ångestladdat. Mina två yngsta hostade i kapp en hel höst och särskilt när de åt glass vilket är en katastrof när man är 3-4 år.

Många sjukdomar som mässlingen, polio och smittkoppor är idag nästan utrotade i västvärlden inte för att människan blivit starkare utan för att så många får vaccin. Det gör att det är lätt att isolera dem som inte kan ta vaccin när några få fall av sjukdomen ändå dyker upp. De flesta vanliga sjukdomar behöver mänskliga värdar för att överleva.

I U-länder är det fortfarande vanligt att barn får mässling och dör. I andra länder (även I-länder) har ett ovanligt stort antal av de som smittats av den nya influensan dött och en högre andel än vanligt har blivit allvarligt sjuka och behöver sjukhusvård. Jag är ingen läkare och har ingen utbildning som gör mig lämplig bedöma risken för att ta vaccin men jag har sett och hört vad som hände innan det fanns bra vaccin för andra sjukdomar.
Så jag tänker vaccinera mig även om jag inte tror att jag kommer att bli allvarligt sjuk och dö inte för min skull utan för alla de som inte kan vaccinera sig vilket är alla barn under 3 år t ex och en del med allergiska sjukdomar. Om du ändå inte vill vaccinera dig så stanna hemma vid minsta "nysning". Det är också ett effektivt sätt att förhindra smittspridning.  Låt den nya influensan bli influensan som kom av sig och snart är den utdöda influensan