Bra webpplatser med fakta

Det finns fler och fler bra webbplatser med ino om ADHDvi försöker länka till de som can you help me with my homework finns. Vi tar gärna emot tips eller länka själv på medlemmarnas länkar (ska räddas snart)En av de få svenska myndigheter som verkligen försöker reda ut vad som gäller om ADHD är Socialstyrelsen deras sidor länkar vi från: Fakta mm om ADHD Två bra och enkla webbplatser om ADHD är   web4health och 1177.se

Socialstyrelsen om ADHD

Det finns en omfattande internationell forskning om ADHD. Kunskapen växer snabbt, vilket bidrar till förbättrade metoder för behandling. Socialstyrelsen publicerade år 2002 kunskapsöversikten ADHD hos barn och vuxna. I den konstateras att det ” är ställt utom allt tvivel” att ADHD för många barn och deras familjer liksom för vuxna ”kan vara en uttalad belastning och ett verkligt handikapp”. Personer med ADHD har rätt till vård och behandling i enlighet med den kunskap som finns idag. Det betyder att många olika verksamheter i samhället måste förstå och hantera svårigheter som personer med ADHD har. Läs hela dokumentet

Diagnosmetod för vuxna ASRS

Vi har här en artikel hämtad ur läkartidningen om ASRS-test. Den är ganska tung men intressant.

Läs mer

ASRS-test för vuxna

OBS att testet inte är menat för eget bruk, utan för sjukvårdspersonal tillsammans med patienter.

Läs mer

ASRS-test snabbtest screening

Attentions hemsida
med bra pdfbroschyrer för nedladdning

Boktips

Läs ett kapitel i Lisbeth Iglum Rönhovdes bok om ADHD ”Om de bara kunde skärpa sig”

Landsting med ADHD information

Uppsala

Stockholm (Vårdguiden)

Västmanland

Skåne

Västra Götaland

Örebro

Sjukvårdsupplysningen skriver om ADHD

Läs mer

Forskning i Sverige om ADHD

Karolinska institutet

Lunds universitet

Är det skillnad på hur män och kvinnor är när de har ADHD?

Ja det är skillnad på män och kvinnor därför är det skillnad på män och kvinnor som har ADHD. Men exakt hur skillnaderna ser ut vet vi inte eftersom det inte finns mycket forskning på ADHD-kvinnor. Så mycket på denna sidan blir tyckande men det är ärligt tyckande.

Läs mer om vad vi tycker på bloggsidorna