Citat ur boken Flickor med AD/HD av Kathleen G.Nadeau” ”

Typiska symptom för flickor med ADHD är:

  • Skolfobi eller skolvägran
  • Dålig självkänsla
  • Hög IQ och kreativitet, men dåliga skolprestationer
  • Dålig organisationsförmåga, oreda
  • Sömnproblem
  • Blyghet
  • Dålig social kompetens
  • Ovårdat utseende, problem med att sköta sitt yttre
  • Tillbakadragenhet i klassrummet

Länk till googlesökning på boken  Flickor med AD/HD av Kathleen G.Nadeau

Sammanställning av forskning om ADHD hos flickor och kvinnor

Vet doktorn inte hur ADHD hos kvinnor/flickor ser ut?

Ta med artikeln från läsmer länken och ett ifyllt test