FAQ Dvs Vanliga frågor och svar om ADHD (hos kvinnor)

Hur får jag en utredning/diagnos

Man ska kontakta sin vårdcentral (VC) i första hand eller mottagningen på psykiatrin om du redan är patirent där. Vi rekommenderar att man tar med ett ifyllt ASRS test samt artiklen i läkartidningen för många läkare är inte uppdaterade på forskningen om ADHD. De kan sedan remitera dig till denenhet i ditt landsting som kan göra utredning som ska göras av ett team bestående av psykolog (helst neuropsykolog), psykiatriker, terapeuter och ofta också arbetsterapeuter.

ASRS testet kan ni läsa om på vår ADHDfakta-sida  och hämta hem

Artikel i läkartidningen

Kan man skylla sitt slarv på ADHD?

Kan en blind skylla att de inte ser på sin förlorade syn?

Allt slarv är inte ADHD och alla med ADHD slarvar inte hela tiden. Men på något konstigt sätt blir det ofta så att ju hårdare vi försöker ju mer misslyckas vi trots att vi i teorin har fattat hur man gör. Glaset välter, kläderna hamnar på avigan eller t o m bakochvänt, blinycklarna tappas m m saker som är vardag för Kajsa och Marianne.

När det gäller ex ordning och reda i ett gemensamt kök så ser vi inte vad ni ser.

Själv har jag (Kajsa) lyckats lära mig att hålla ordning till 90 % (tror jag) men det där sista får min man gå in och göra och jag vet oftast inte vad han pratar om när han säger att det är inte färdigt. Detta gäller såväl målning som dammsugning eller att kratta löv.

Försök att städa med grannens glasögon på det är inte så lätt.

Jag tror att någon i min närhet har ADHD vad ska jag göra?

Om man inte står i så nära relation att man kan föreslå besök hos läkare (så är det väl oftast) finns det ändå mycket du kan göra för att underlätta.

Inse att den personens verklighet och din inte är helt lika och var tydlig när ni ex diskuterar städning eller ordning och reda.

Försök att fundera ut hur den här personen skulle kunna tycka att det blev kul med den här uppgiften istället för att känna så stort motstånd. Då kanske superfokus tittar fram och resultatet kan bli långt över förväntan.

Använd inte klyschor som ”alla andra klarar ju att”, hålla många bollar i luften, komma i tid, tänka på att vara tysta när så krävs osv. Troligen har inte personen med ADHD uppfattat omvärlden likadant eller är så fokuserad på en sak att man glömt allt annat. Säg till, men vänligt och uppmuntra ”Vi är väldigt glada att du är här NU”.

Varför behövs det debatt om ADHD hos kvinnor och flickor?

Varför ska man dela upp diagnosen på män och kvinnor och pojkar och flickor? Skälen är ganska många

Orsaken är gemensam men symptomen och uttrycken är olika. Därför är det svårare att hitta ADHDflickor (som alla blir kvinnor ) Diagnosen togs helt enkelt fram därför att det fanns problem med en grupp pojkar särskilt i klassrumssituationen.  Man fann då att det  inte berodde på någon ond gen utan på att dessa pojkar hade svårt med koncentrationen.

ADHD är en kriteriediagnos och det är inte förrän nyligen som kriterier för vuxna tagits fram. Dessa kriterier, något omarbetate, har sedan lett till att man hittat många flickor som också har problem med uppmärksamheten och därmed inlärning men inte skapat så stora problem för sin omgivning som deras ”bröder”.

Det finns också obejktiva sätt att mäta både hjärnaktivitet och impulskontroll som används för att bekräfta kriterierernas ursprung. (Dvs att de beror på ADHD och inte på något annat)

Fortfarande är det så att kvinnan bär det största ansvaret för barnen och är den som får skulden när det inte fungerar. Fördomsfullt ja visst men en verklighet för de flesta inte bara ADHDkvinnor utan för alla som försöker kombinera familj med jobb. Men för oss ADHDkvinnor blir det en ekvation som inte går i ihop. Det kan sluta med allt från skilsmässa till utbrändhet. Tro mig jag vet.

Skillnad mellan screening och diagnos.

I artikeln pratar vi en del om att vi vill göra screening på många. I diagnosmetoeden ASRS så ingår 6 inledande frågor som är de som använts vid screening. Om man kommer upp i en viss poäng på dessa finns det anledning att gå vidare med en djupare diagnos.

6 frågor som sållar bort ca 90 % av alla som gör demom gruppen är normalpopulation. Av de som är kvar har kanske så många som 50% (dvs 5 % av urspriungsgruppen) ADHD.

Screening kan göras enkelt av alla, på skolor och BVC, företagshälsa osv. men diagnosen ska ställas av psykologer (helst neuropsykolog) och psykiatriker.

Diagnosen består oftast förutom 18 frågor i ASRS av IQ-test, funktionstest i vardagliga sysslor såväl som i de som kräver tankemöda och kanske ett T.O.V.A  som mäter impulskontroll. Oftast gör också intervju med anhöriga för att få en bild av när problemen startade.

Vi har förstått när vi har varit inne på forum och andra webbplatser där vi läst på, att diagnostiseringen beror mycket på vilket sjukhus eller klinik man är knuten till.

ASRS testet kan ni läsa om på vår ADHDfakta-sida

Varför är diagnosen viktig att ställa tidigt

Större studier visar att andelen med ADHD i Sveriges befolkning ligger på ca 5% huruvida det försvinner när man blir vuxen i en del fall eller om man bara överkompenserar finns det olika åsikter om.

Om man undersöker större grupper av människor med specifika problem så får man ofta fram vilka följder obehandlad/odiagnostiserad ADHD kan få.

Titta man på manliga interner på fängelser så är andelen med ADHD där uppmot 20 %.

Tittar man på kvinnor med depression så hittar  man också där höga tal uppemot 25% som har ADHD enligt de siffror jag läst.

Tittar man på missbrukare både män och kvinnor så är siffran för båda könen mycket hög.

Självskadebeteende hos flickor förekommer oftare än hos pojkar och även i denna grupp finns det fler med ADHD än i normalpopulationen.

Vi tror alltså att mycket mänskligt lidande hos dessa personer och deras anhöriga kan besparas om men får hjälp i tid. Ungdomar som behandlats med centralstimulerande mediciner visar att men har mindre benägenhet att få dess symptom än de som upptäcks sent och inte fått behandling.

Huruvida detta är ”hjärnkemi” eller trauma av att känna sig utanför som gör att man får dessa psykiatriska diagnoser vet jag inte.

Många med ADHD som inte fått diagnos mår mycket dåligt

Utdrag ur artikel i läkartidningen (se under Hur får jag min diagnos?)

”Vidare uppvisar närmare 80 procent av vuxna individer med ADHD minst en psykiatrisk störning utöver ADHD, tex depression, ångest, missbruk eller personlighetsstörning [7, 8, 12, 13]. Symtom relaterade till ADHD kan ofta misstolkas och tillskrivas tex stress, vilket gör att många patienter går miste om lämplig behandling [14]. Ofta är det dessa symtom som ger de första ledtrådarna till att det skulle kunna handla om ADHD. Dessutom kan exempelvis ångest misstolkas som ADHD. ”

”ADHD är ett tillstånd som obehandlat kan leda till svåra konsekvenser med utveckling av missbruk och kriminalitet samt med pålagringar av psykiatrisk samsjuklighet, sjukskrivning och arbetslöshet. Det är därför av största vikt att så tidigt som möjligt identifiera svårigheterna för att kunna sätta in behandling och andra stödinsatser. ”

Mycket lidande kan antagligen sparas hos såväl de som har ADHD som deras familjer