Videon länk till You Tube om du inte kan se klippet här

Management of AD/HD

Hör en föreläsning på engelska av Ph Dr Russell Barkley om ADHD ärftlighet, hur medicinerna funkar och varför. Men också att uppfostran inte påverkar att man har ADHD bara hur man kan hantera den.

Nivån är ganska hög föreläsningen vänder sig till människor som arbetar med ADHD eller forskar om det. Russel Barkley är en stark förespråkare av medicinering av ADHD men han öppnar här för att det finns genetiska orsaker bakom varför medicinen inte fungerar på alla.


Läs ocks Wikipedia om Barkley