Övriga behandlingar

Här tar vi upp behandlingar som inte vare sig kan räknas till traditionella eller alternativa. Om en behndling är bra eller inte gör vi ingen annan bedömning av än om vi själva prövat eller prata med någon som prövat.

Tomatis väg

En metod som jag vet ännu mindre om och som jag inte heller hittat någon opartiskt forskning runt är Tomatis väg som går ut på ljudbehandling där teorin bakom är att en person med ADHD hör med hela kroppen och därför reagera fel på stimuli.

Läs mer

Neuro feedback

Ytterligare en metod jag hittat på nätet men inte vet något om är neuro feedback. Principen bakom neurofeedback är att man följer hjärnvågorna med EEG och patienten tränas till att aktivera hjärnan på ett sätt som ger de hjärnvågor som personer utan ADHD har när de löser samma problem.

Läs mer

Cogmed

Cogmed är en träningsmetod för att utan mediciner träna upp koncentrationsförmågan. Den är utvecklad av forskare på KI men jag har inte kunnat hitta något landsting som själva erbjuder den. Våra länkar går därför till företag som arbetar med metoden. Det hindrar inte att det är så. Träningen sker till stor del IT baserad och liknar ett dataspel.

Nedsatt arbetsminne leder till koncentrationssvårigheter. Arbetsminnet kan beskrivas som förmågan att hålla information aktuell under en kort stund och att kunna använda sig av den i sitt tänkande. Arbetsminnet är centralt för koncentrationsförmågan och används vid t ex vid problemlösning, för att ta emot instruktioner, ”hålla den röda tråden” eller komma ihåg vad man skall göra härnäst. Ett nedsatt arbetsminne gör det därför svårt att koncentrera sig.

Cogmeds webbplats

läs mer pdf-fil

Lärarnas riksförbund om arbetsminnesträning