ASRS ett frågeformulär för screening och symptom

ASRS är ett frågeformulär som läkare och psykologer använder när de ska bestämma om man ska göra fler utredningar med inriktning på ADHD. SR står för Self Report dvs du svara själv om din symtombild. Detta testet är alltså subjektivt hur du upplever dig själv.

Fe första 6 frågorna är sk screening dvs gjorda för att sålla bort de som inte har ADHD ellr ens liknande symtom. 6 frågor som sållar bort ca 90 % av alla som gör dem om gruppen är normalpopulation. Av de som är kvar har kanske så många som 50% (dvs 5 % av ursprungsgruppen) ADHD.

ASRS screening frågor som formulär

Screening kan göras enkelt av alla, på skolor och BVC, företagshälsa osv. men diagnosen ska ställas av psykologer (helst neuropsykolog) och psykiatriker.

Testet kan du enkelt ladda hem via läs mer länken. Du kommer till en sida på Harvard med testet på en mängd språk. Tänk bara på att det är menat att fyllas i tillsammans med en intervjuare. Du kan inte ställa diagnos på dig själv med hjälp av detta.

kännt mig annorlunda och utanför i hela mitt liv.)

Mer om ASRS på svenska.

När man översätter ett test så kan man inte bara göra en språklig översättning. Man måste också testa hur ett lands normalpopulation svara på det. Det är alltså ett omfattande arbete som ligger bakom att vi sen något år kan testa oss med ASRS. Denna artikel i läkartidningen förklarar vad som ligger bakom testets utformning och hur det bör användas.