Många landsting och kliniker gör en rad tester och har klara rutiner och kriterier som ska uppfyllas innan man får sin diagnos och kan få behandling. Här kommer några av dem:

Arbetstest

Den som har ADHD utför ofta samma arbetsmoment mycket sämre om man utsätts för distraktion och störningar. ( Det är därför som barn med ADHD har det så svårt i de moderna klassrummet där många aktiviteter på samtidigt.) Detta testas med att du får utföra uppgifter ( ex laga mat) först i en skydda miljö och sedan med provocerad stress som dörrslammer telefonsignaler och annat som kan distrahera.

IQ-test

Intelligenstest kan ha två orsaker och syften. Dels ska man enligt vissa skolor vara minst normalbegåvad för att få diagnosen ADHD annars har man  ex. utvecklingsstörning med hyperaktivitet. Dels kan man även här testa prestationsförmåga under stress men också moment som att vi med ADHD oftare har lättare för de svåra uppgifterna men ignorerar de lätta uppgifterna som ”oviktiga detaljer”.

Intervjuer

Man ska också utesluta andra diagnoser som liknar ADHD (ex Bipolär sjukdom och Utbrändhet) men som kan kräva helt annan behandling. Det finns dock inget som hindrar, somliga menar t o m att det är vanligt, att man har både ADHD och är ex Bipolär. Om så är fallet måst behandlingen anpassas till detta så att man inte får biverkningar av sina mediciner som triggar någon annan sjukdom eller syndrom.