T.O.V.A.-test

T.O.V.A.-test är en digital diagnosmetod som mäter bl a impulskontroll. Den enda artikel jag hittade vid googling är denna på engelska.

Testet går till så att man sitter vid en datorskärm och har ett slags joystick i handen. Försöksledaren har matat in kön, ålder mm i datorn före försöket.

Nu kommer det upp små rutor i en stor ruta. De små rutorna dyker upp med olika tidsintervaller. Försöksledaren har berättat för dig att ex det är rätt att rutorna dyker upp i övre halvan och då ska du bekräfta det genom att trycka på kanppen. När en ruta dyker upp i nedre halvan ska du låta bli.

Försöket ger en kurva som visar hur många rätt du hade både om du tryckte när du skulle, lät bli när du skulle eller tryckte även när det var fel ruta som poppade upp. Tydligen är kurvan för en ADHD person ganska typisk och man tror att det ger en 85 % säkerhet.

Den kurvan kan sen användas för att mäta om medicinen har bra effekt dvs kurvan har förbättrats vid medicinering.

Denna länken går till företaget som utveklar och säljer TOVA-test.

OBS alltså att länken är på engelska.