Utdrag ur artikel i läkartidningen

”Vidare uppvisar närmare 80 procent av vuxna individer med ADHD minst en psykiatrisk störning utöver ADHD, tex depression, ångest, missbruk eller personlighetsstörning [7, 8, 12, 13]. Symtom relaterade till ADHD kan ofta misstolkas och tillskrivas tex stress, vilket gör att många patienter går miste om lämplig behandling [14]. Ofta är det dessa symtom som ger de första ledtrådarna till att det skulle kunna handla om ADHD. Dessutom kan exempelvis ångest misstolkas som ADHD. ”

”ADHD är ett tillstånd som obehandlat kan leda till svåra konsekvenser med utveckling av missbruk och kriminalitet samt med pålagringar av psykiatrisk samsjuklighet, sjukskrivning och arbetslöshet. Det är därför av största vikt att så tidigt som möjligt identifiera svårigheterna för att kunna sätta in behandling och andra stödinsatser. ”

Mycket lidande kan antagligen sparas hos såväl de som har ADHD som deras familjer

Hur vet jag om jag har ADHD som vuxen kvinna?

ASRS-test som formulär

Här kan du göra screening frågorna i ASRS. Svaret ger ingen diagnos utan visar bara på om det är idé att gå vidare med en utredning. (Formuläret använder Java-script och fungerar inte på alla datorer.)

Kvinnor med ADHD visar inte sina symptom på samma sätt som män. Vuxna kvinnor kämpar ofta hårt för att dölja sina brister och har många gånger helt andra symptom som depression, missbruk, utbrändhet, fibromyalgi som de får behandling mot. Numera finns det anpassade test som ska hitta ADHD hos kvinnor. Först görs ett scanning test med 6 frågor om de ger utslag så är det idé att gå vidare.

Varför ska man diagnostisera blir det inte ytterligare ett ok att bära?

Länk till hela artikeln i läkartidningen

Större studier visar att andelen med ADHD i Sveriges befolkning ligger på ca 5% huruvida det försvinner när man blir vuxen i en del fall eller om man bara överkompenserar finns det olika åsikter om.

Om man undersöker större grupper av människor med specifika problem så får man ofta fram vilka följder obehandlad/odiagnostiserad ADHD kan få. Titta man på:

  • manliga interner på fängelser så är andelen med ADHD där uppemot 20 %.
  • kvinnor med depression så hittar  man också där höga tal uppemot 25% som har ADHD enligt de siffror jag läst.
  • missbrukare både män och kvinnor så är siffran för båda könen mycket hög.
  • kvinnliga interner så visar vissa svenska studier att 40% har ADHD symptom.

Självskadebeteende hos flickor förekommer oftare än hos pojkar och även i denna grupp finns det fler med ADHD än i normalpopulationen.

Vi tror alltså att mycket mänskligt lidande hos dessa personer och deras anhöriga kan besparas om men får hjälp i tid. Ungdomar som behandlats med centralstimulerande mediciner visar att men har mindre benägenhet att få dess symptom än de som upptäcks sent och inte fått behandling.

Huruvida detta är ”hjärnkemi” eller trauma av att känna sig utanför som gör att man får dessa psykiatriska diagnoser vet jag inte. (Men jag tror efter egen erfarenhet att jag lider av Post Traumatisk Stress (Kajsa) efter att ha kännt mig annorlunda och utanför i hela mitt liv.)