1. Hur ofta har du svårigheter med att avsluta de sista detaljerna i en uppgift/ett projekt när de mer krävande momenten har avklarats?
   
2.Hur ofta har du svårigheter med att få ordning på saker och ting när du ska utföra en uppgift som kräver organisation?
   
3.Hur ofta har du problem att komma ihåg avtalade möten, t ex läkartid, eller åtaganden?
   
4.Hur ofta händer det att du undviker eller skjuter på att sätta igång med en uppgift som kräver mycket tankemöda?
   
5. Hur ofta händer det att du sitter och plockar med något, eller skruvar på dig och rör händer eller fötter när du är tvungen att sitta en längre stund?
   
6.Hur ofta känner du dig överaktiv och tvungen att hålla igång, som om du gick på högvarv?

 

Grundat på ASRS. Rättigheterna tillhör WHO